کارگروه تخصصی آزمایشگاه های فولادسازی

کارگروه تخصصی آزمایشگاههای فولاد سازی کمیته آزمایشگاه های زنجیره معدن و فولاد ایران

 

این کارگروه، با هدف تبادل اطلاعات و به اشتراک گزاری تجربیات و هم اندیشی جهت حل مشکلات با حضور مسئولین و کارشناسان آزمایشگاههای فولادسازی عضو کمیته تشکیل شده است.
اعضای این کارگروه عبارتند از:

 

کارگروه تخصصی آزمایشگاه­های فولادسازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان مرتبط

سمت در کارگروه

1

 علی اکبر میرزایی

آهن و فولاد ارفع

مسئول کارگروه

2

 احمد مهمدی

فولاد مبارکه اصفهان

عضو کارگروه

3

 سعید فیروز آبادی

جهان فولاد سیرجان

عضو کارگروه

4

 محمود معظم

فولاد سبا

عضو کارگروه

5

 محمد امیری

 فولاد بوتیا

عضو کارگروه

6

 سعید یزدانی

فولاد آلیاژی اصفهان

عضو کارگروه

7

 اژدی بهرامی

فولاد هرمزگان جنوب

عضو کارگروه

8

غلامرضا حیدری

فولاد خوزستان

عضو کارگروه

9

رامین قانعی

فولاد خراسان

عضو کارگروه

10

مهدی مهری

ذوب آهن اصفهان

عضو کارگروه