کارگروه تخصصی آزمایشگاه های معدن و کنسانتره

کارگروه تخصصی آزمایشگاههای فولاد سازی کمیته آزمایشگاه های زنجیره معدن و فولاد ایران

 

این کارگروه، با هدف تبادل اطلاعات و به اشتراک گزاری تجربیات و هم اندیشی جهت حل مشکلات با حضور مسئولین و کارشناسان آزمایشگاههای معدن و کنسانتره عضو کمیته تشکیل شده است.
اعضای این کارگروه عبارتند از:

 

کارگروه تخصصی آزمایشگاه­های معدن و کنسانتره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان مرتبط

سمت در کارگروه

1

مهدی دیانت ­پور

سنگ آهن گهرزمین

مسئول کارگروه

2

سید هادی شاهچراغی

سنگ آهن گهرزمین

عضو کارگروه

3

علی رضا کاشفی

صنعتی معدنی چادرملو

عضو کارگروه

4

مصطفی عباسلو

صنعتی معدنی گلگهر

عضو کارگروه

5

امین هادی

صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان

عضو کارگروه

6

نادر اسماعیلی

فکور صنعت تهران

عضو کارگروه

7

غلامرضا طوقانی

فولاد مبارکه اصفهان

عضو کارگروه

8

اسحاق تارمرادی

صبانور

عضو کارگروه

9

اصغر نباتی

صبانور

عضو کارگروه

10

وحید نام آور

اپال پارسیان سنگان

عضو کارگروه

11

مهدی جمالی

اپال پارسیان سنگان

عضو کارگروه