کارگروه تخصصی آزمایشگاه های گندله سازی و احیا مستقیم

کارگروه تخصصی آزمایشگاههای فولاد سازی کمیته آزمایشگاه های زنجیره معدن و فولاد ایران

این کارگروه، با هدف تبادل اطلاعات و به اشتراک گزاری تجربیات و هم اندیشی جهت حل مشکلات با حضور مسئولین و کارشناسان آزمایشگاههای گندله سازی و احیا مستقیم عضو کمیته تشکیل شده است.
اعضای این کارگروه عبارتند از:

 

کارگروه تخصصی آزمایشگاه­های گندله­سازی و احیا مستقیم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان مرتبط

سمت در کارگروه

1

 جواد حسن پور

فولاد مبارکه اصفهان

مسئول کارگروه

2

 عدنان چلداوی

فولاد خوزستان

عضو کارگروه

3

عباس اباذری نیا

فولاد هرمزگان جنوب

عضو کارگروه

4

علی حسن زاده

فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاری

عضو کارگروه

5

عطیه اسلامیان

اپال پارسیان سنگان

عضو کارگروه

6

ایمان اکبری

صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان

عضو کارگروه

7

راضیه عطازادگان

صبا فولاد خلیج فارس

عضو کارگروه

8

نوش ­آفرین مشت زن

مادکوش

عضو کارگروه

9

محمد رضا زادمهر

گندله ­سازی سه­ چاهون بافق

عضو کارگروه

10

اسحاق تار مرادی

صبا نور

عضو کارگروه

11

اصغر نباتی

صبا نور

عضو کارگروه

12

جعفر عساکره

فولاد شادگان

عضو کارگروه

13

سید مرتضی سیدی

فولاد شادگان

عضو کارگروه

14

سعید فیروز آبادی

جهان فولاد سیرجان

عضو کارگروه

15

مصطفی محتشمی فر

پارس فولاد سبزوار

عضو کارگروه

16

عباس شکری

فولاد غدیر نی ریز

عضو کارگروه

17

هادی حسنی

صنعتی معدنی گلگهر

عضو کارگروه

18

رامین قانعی

فولاد خراسان

عضو کارگروه

19

خداپرست

فولاد قائنات

عضو کارگروه