کارگروه های تخصصی

معدن
معدن و کنسانتره
گندله-سازی
گندله سازی و احیا مستقیم
نورد-و-محصولات-نهایی
نورد و محصولات نهایی
فولاد-سازی
فولادسازی